Psst... corona is besmettelijk, geef het ff door!

Rapport jongerenonderzoek Breda

Corona Aanpak Jongeren

Vanwege het stijgende aantal besmettingen onder jongeren, heeft Monkeys & Bananas opdracht gekregen het gedrag van deze groep te onderzoeken. Zijn jongeren goed op de hoogte van de actuele maatregelen? Wat vinden zij ervan? En hoe zou je deze groep kunnen activeren zich aan de maatregelen te houden? Er is inmiddels veel over deze groep gezegd in de media. Nu hebben wij, middels kwalitatief onderzoek, het gedrag en de beweegredenen van deze jongeren duidelijk in beeld gebracht. 

De COVID-19 pandemie doet veel met onze samenleving. 

Begin dit jaar (2020) werd de wereld opgeschrikt door wat in korte tijd tot de COVID-19-pandemie zou uitgroeien met ingrijpende gevolgen voor de gehele samenleving.

Nederland is, net zoals veel andere landen, zwaar getroffen. Het begin van de pandemie kenmerkte zich door overvolle IC’s en verregaande maatregelen die genomen werden om het coronavirus in te dammen. Hieronder vielen de plicht om 1,5 meter afstand te houden tot anderen, het grondig en frequent wassen van handen én zoveel mogelijk thuiswerken.


In opdracht van burgemeester Paul Depla, hebben wij onderzoek gedaan naar het gedrag van jongeren. 

De gemeente Breda stond enkele maanden later voor een uitdaging: Het grote aantal jongeren dat besmet is met COVID-19 staat niet in verhouding tot het aantal corona-besmettingen onder de rest van de Bredase leeftijdscategorieën. Dit is een probleem aangezien de jongeren, vergeleken met ouderen en andere kwetsbare personen, het minste risico lopen om ziek te worden maar momenteel wél voor de grootste verspreiding zorgen. 

Monkeys & Bananas kreeg, als specialist in jongeren -communicatie, de opdracht van de burgemeester van Breda, Paul Depla, om een kwalitatief wetenschappelijk onderzoek uit te voeren naar het gedrag van jongeren in de gemeente Breda met betrekking tot de coronacrisis.

Door te onderzoeken wat deze groep beweegt of juist niet beweegt, kan de gemeente Breda bewustwording en gedragsbeïnvloeding bewerkstelligen op een manier die door jongeren zelf naar voren is gebracht. Ons onderzoek, geschreven door onze onderzoekster Anna Knops, kunt u hier online lezen of als PDF downloaden via onderstaande button.

Contact

Denk jij dat wij iets voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op, en we nodigen je graag uit in onze jungle!