6. Aanbevelingen

Afgaande op de resultaten van het onderzoek kunnen enkele conclusies getrokken worden met betrekking tot de aanpak van jongeren in Breda.

Ten eerste komt naar voren dat straffen beter zou werken dan belonen, maar alleen indien de handhaving duidelijk en consequent gebeurt. Inzetten op beloning werkt volgens de deelnemers van de focusgroepen in ieder geval niet. Dit heeft te maken met de uitzichtloosheid van de situatie en het gegeven dat individueel gedrag zorgt voor een collectieve beloning.

Ten tweede is angst voor besmettingen van naasten een belangrijke motivatiefactor voor naleving van de coronamaatregelen. Deze angst, in combinatie met de bevinding dat een aanpak ‘de juiste snaar’ dient te raken, zou bijvoorbeeld vertaald kunnen worden in het delen van verhalen van jongeren die hun naasten hebben besmet. Echter, het risico van een aanpak gericht op angst is een vermindering van de effectiviteit op de langere termijn. Bovendien wordt dit al veel toegepast op zowel nationaal als regionaal niveau.

Ten derde is het belangrijk om jongeren te betrekken bij het vormgeven van het beleid. De deelnemers van de focusgroepen gaven na de focusgroep aan dat ze graag meepraten over het onderwerp en dat ze het boeiend vonden om verhalen te horen van andere jongeren. Dit benadrukt het belang van co-creatie: de jongeren willen graag meedenken en vinden het belangrijk om gehoord te worden. Het delen van beelden waarin jongeren betrokken worden bij het beleid kan vervolgens leiden tot meer betrokkenheid en betere educatie van de doelgroep. Inzetten op co-creatie kan daarbij ook hun gevoel van autonomie versterken, waardoor ze intrinsiek gemotiveerd zullen worden om te gehoorzamen aan het beleid.

Tot slot blijkt uit de resultaten dat de deelnemers wel een gevoel van autonomie ervaren, maar er bewust voor kiezen om niet
te gehoorzamen aan de maatregelen. Dit heeft te maken met de mate waarin zij zich verbonden voelen. Jongeren worden bekritiseerd om hun gedrag en hun persoonlijke situatie wordt gebagatelliseerd door relativeringen vanuit ouderen. Deze kloof zorgt voor onbegrip en een drang om te rebelleren. Een aanpak dient zich daarom ook te richten op verbinding, waardoor het verantwoordelijkheidsgevoel voor de gezondheid van anderen versterkt wordt.

Contact

Denk jij dat wij iets voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op, en we nodigen je graag uit in onze jungle!