Gemeente Breda

Onderzoek voor de Gemeente Breda: jongeren zien meer verbinding met ouderen als grootste kans.

Monkeys & Bananas - Corona onderzoek Paul Depla

Begin dit jaar werd de wereld opgeschrikt door wat in korte tijd tot de COVID-19-pandemie zou uitgroeien. Nederland is, net zoals vele andere landen, zwaar getroffen. Het begin van de pandemie kenmerkte zich door overvolle IC’s en maatregelen die genomen werden om het coronavirus in te dammen, waaronder de plicht om 1,5 meter afstand te houden tot anderen en een extreme nadruk op hygiëne. In de gemeente Breda ontstond enkele maanden later een uitdaging: het grote aantal jongeren dat besmet is met COVID-19, staat niet in verhouding tot het aantal corona-besmettingen onder de rest van de Bredase leeftijdscategorieën. Dit is een probleem aangezien de jongeren vergeleken met ouderen en andere kwetsbare personen het minste risico lopen om ziek te worden, maar momenteel wel voor de grootste verspreiding zorgen. Wij, Monkeys & Bananas, werden in opdracht van burgemeester Paul Depla gevraagd om naar oplossing voor deze uitdaging te werken.

Heel veel vragen. Reden tot onderzoek!

Om eerlijk antwoord te krijgen op bovenstaande vragen is een kwalitatief onderzoek belangrijk. Het doel van dit onderzoek is om het gedrag van jongeren in Breda met betrekking tot de coronacrisis in kaart te brengen. Door te onderzoeken wat deze groep beweegt of juist niet beweegt, kan de gemeente Breda bewustwording en gedragsbeïnvloeding bewerkstelligen op een manier die door jongeren zelf naar voren is gebracht. Ons onderzoek, geschreven door onze onderzoekster Anna Knops, is inmiddels gepubliceerd en hier te lezen.
Monkeys & Bananas - Corona onderzoek gemeente breda

Een aantal aanbevelingen uit het onderzoek op een rijtje.

Er zijn verschillende conclusies uit het onderzoek naar voren gekomen. Vervolgens zijn, op basis hiervan, verschillende aanbevelingen geformuleerd die in de concept/creatie fase meegenomen kunnen worden: – Ten eerste komt naar voren dat straffen beter zou werken dan belonen, maar alleen indien de handhaving duidelijk en consequent gebeurt. – Ten tweede is angst voor besmettingen van naasten een belangrijke motivatiefactor voor naleving van de coronamaatregelen. Deze angst, in combinatie met de bevinding dat een aanpak ‘de juiste snaar’ dient te raken, zou bijvoorbeeld vertaald kunnen worden in het delen van verhalen van jongeren die hun naasten hebben besmet. – Ten derde kan het delen van beelden waarin jongeren betrokken worden bij het beleid leiden tot meer betrokkenheid en betere educatie van de doelgroep. Zo kan het beleid bottom-up worden geïmplementeerd. – Tot slot blijkt uit de resultaten dat de deelnemers wel een gevoel van autonomie ervaren, maar er bewust voor kiezen om niet te gehoorzamen aan de maatregelen. Dit heeft te maken met de mate waarin zij zich verbonden voelen. Jongeren worden bekritiseerd om hun gedrag en hun persoonlijke situatie wordt gebagatelliseerd door relativeringen vanuit ouderen. Deze kloof zorgt voor onbegrip en een drang om te rebelleren. Een aanpak dient zich daarom ook te richten op verbinding, waardoor het verantwoordelijkheidsgevoel voor de gezondheid van anderen versterkt wordt.

Psst, corona is besmettelijk, geef het ff door!

Monkeys & Bananas - Gemeente Breda Corona Onderzoek

Let’s concept! En dat doen we samen. Luisteren, luisteren en nog eens luisteren.

Met de resultaten uit het onderzoek zorgen we dat er een brainstorm plaatsvindt met jongeren. Voor een passend, aansprekend en creatief concept gaan we samen met hun aan de slag. Door voornamelijk veel te luisteren komt uiteindelijk co-creatie tot stand. Belangrijk is dat het concept breed toepasbaar is, waardoor we het op verschillende manieren kunnen gebruiken. Er worden twee tot drie concepten uitgewerkt door de Creative Bokito. Deze concepten zijn afwijkend van elkaar, met ieder een andere tone-of-voice. Wel hebben ze uiteraard allemaal dezelfde boodschap/communicatie strategie. Er wordt een jury panel uitgenodigd van 6 tot 8 jongeren. Deze jongeren vertegenwoordigen alle focusgroepen waar het onderzoek op gericht was. Onze Creative Bokito pitcht de concepten aan deze groep, zij kiezen welk concept het meest passend is. We luisteren naar deze groep, en zullen op basis van hun feedback tot één bruikbaar concept komen, waarmee we vol vertrouwen campagne kunnen gaan voeren.

Contact met ons

In onze jungle zijn wij het beste te bereiken met rooksignalen. Maar je mag ook gewoon bellen, mailen, chatten, sms’en of een whatsaap’je sturen!

Monkeys & Bananas Breda

Nijverheidssingel 315
4811 ZW Breda

Monkeys & Bananas Rotterdam

Goudsesingel 136
3011 KD Rotterdam